Baggrund og motivation

Traditioner
I Danmark har vi ikke tradition for at se de højt begavede børn som en kommende samfundsressource. Ej heller for at stimulere dem i deres stræben mod det, som de kan nå, og slet ikke for at anerkende deres problemer. Det er en af forklaringerne på, hvorfor folkeskolen generelt ikke har ressourcer og kompetencer til at varetage en så differentieret undervisning, som der kræves for at imødekomme også disse børns faglige behov.

MENTIQA-Odense har fået stor mediedækning, også i de øvrige skandinaviske lande, og har allerede været af væsentlig betydning for debatten om folkeskoleloven og de højt begavede elevers ret til ligeværdig behandling.

Konsekvenser
Når den særligt begavede elev ikke kan rummes i fællesskabet og spejle sig i ligesindede i de almindelige skoletilbud, vil det give barnet en følelse af tab af identitet. Selvværdet daler. Det gælder både, når barnet bliver bekræftet i, at det på trods af anderledes forudsætninger ikke er så værdifuldt, at det får samme opmærksomhed fra læreren, som de øvrige børn, og når kommunikationen med klassens øvrige elever mislykkes.

Indadvendthed, ensomhed, isolation og manglende glæde ved at lære er helt almindelige konsekvenser ved følelsen af anderledeshed. Når den særligt begavede elev hverken føler tilhørsforhold eller reelt er en del af fællesskabet, kan denne elev heller ikke bidrage væsentligt til hverken den faglige eller sociale udvikling af de andre elever. Derfor vil det ikke være et væsentligt tab for folkeskolen at anerkende disse børns ret til at få dækket deres behov for omsorg, støtte og faglige udfordringer sammen med andre ligesindede.

Motivation
Det vil til hver en tid være vores vigtigste opgave at sikre elevernes trivsel gennem personlig udvikling. Vi fastholder, at en ligeværdig behandling af børn er at behandle dem forskelligt, og vi ønsker at højne uddannelsesniveauet og fremme udviklingen i Danmark. Derfor må vi forpligte os til at ændre hverdagen for og dermed udviklingen af de særligt begavede børn. Det taler afgørende for og berettiger til at etablere MENTIQA-Odense - skolen for børn med særlige forudsætninger.

Søg

Login

SponsorReklamer