Initiativtager

Pernille Buch-Rømer
Efter endt læreruddannelse tog Pernille Buch-Rømer i 2002 initiativ til udvikling af et idegrundlag til undervisning af børn med særlige begavelsesmæssige forudsætninger. Hun formåede dermed at skabe debat om højt begavede børns vilkår i det danske skolesystem og for første gang i årtier blev problemstillinger om disse børns sociale, følelsesmæssige og intellektuelle udvikling sat på mediernes dagsorden her i landet.

Hun var en af initiativtagerne til oprettelsen af forældrenetværket Gifted Children under foreningen Mensa. og gennemførte i forlængelse heraf en meget omfattende undersøgelse blandt forældre til højt begavede børn og fortsatte på baggrund af de opsigtsvækkende resultater udviklingen af det pædagogiske idegrundlag bag MENTIQA.

Etableringen af Danmarks første skole for børn med særlige begavelsesmæssige forudsætninger blev en realitet i Søborg lidt nord for København i 2004. Pernilles arbejde har siden dannet grundlag for åbningen af endnu tre MENTIQA-skoler i henholdsvis Odense, Hadsten og Aalborg og hun har fungeret som skoleleder og pædagogisk rådgiver frem til juli 2008, hvor hun opsagde sine stillinger.

Pernille blev i samme periode udpeget til at sidde i en arbejdsgruppe under Undervisningsministeret, der gennem halvandet år beskæftigede sig med vidensdeling om undervisning af højt begavede elever og har udover førnævnte også personlige erfaringer med sine egne to højt begavede børns udvikling og skolegang. Pernille har gennemført mange hundrede optagelsessamtaler med højt begavede børn og deres forældre.

Hun kommer oprindeligt fra restaurationsbranchen, hvor hun har syv års ledelseserfaring fra DSB Færgerestauranter A/S og dermed bl.a. beskæftigede sig med personaleledelse og -planlægning, økonomistyring, konceptudvikling, salg og markedsføring m.v. Desuden har hun indhentet erfaringer fra tre år som selvstændig forretningsdrivende, fire år som hjemmegående samt eksamen i blandt andet udviklingspsykologi.

Mere information om skolens initiativtager kan findes på hendes egen hjemmeside www.mentiqa.dk

Søg

Login

SponsorReklamer