Målgruppe

Undervisningen på MENTIQA-Odense retter sig mod børn med særlige forudsætninger i grundskolealderen. Disse børn kaldes også højtbegavede børn og kategoriseres herunder pga. deres særligt høje intelligens. MENTIQA-Odense er et tilbud målrettet elever med en intelligenskvotient (IQ), der gør dem blandt de 5% højest begavede af deres årgang, hvilket i gennemsnit svarer til en enkelt elev pr. klasse i folkeskolen.

Børn med særlige forudsætninger kan optages hos MENTIQA-Odense, når forældrene har et ønske om at tilbyde deres barn en skolegang med ligesindede samt et individuelt tilpasset undervisningstilbud på et højere fagligt niveau end det, folkeskolens læseplaner foreskriver.

Børn med særlige forudsætninger kan også skifte fra en anden skole til MENTIQA-Odense, eksempelvis på grund af dårlig trivsel og/eller mangel på muligheder for personlig udvikling og faglig stimulering.

Eksempler på kendetegn for børn med særlige forudsætninger.

MENTIQA-Odense har ikke en fastlagt geografisk målgruppe, da skoletilbud i større skala for særligt begavede børn har et beskedent antal i Danmark. Derfor er vores elever ikke bare fra Odense, men fra hele Fyn og omegn.

Vi har den 5. september 2013

  • 16 elever fra Odense
  • 20 elever fra resten af Fyn
  • 7 elever fra Sjælland
  • 3 elever fra Sydjylland

Søg

Login

SponsorReklamer