Vision og målsætninger

Vision
MENTIQA-Odense er en skole, hvor børn med særlige begavelsesmæssige forudsætninger trives og udvikler sig personligt såvel som socialt og fagligt. Skolen anerkendes endvidere for sin ekspertise og viden om undervisning af højtbegavede børn og unge.

Målsætninger

 • At drive skole der skal udvikle og drage omsorg for børn med særlige begavelsesmæssige forudsætninger i overensstemmelse med den enkelte elevs potentiale og faktiske behov og i samspillet med ligesindede.
 • At der på MENTIQA-Odense er en god hverdag med et højt fagligt indhold samt overskud og tid til at lytte og samtale.
 • At vore elever og medarbejdere trives og udvikler sig.
 • At vi skaber et godt arbejdsmiljø der fastholder og tiltrækker kompetente medarbejdere.
 • At vi har en god forældrekontakt og deltagelse.
 • At etablere valgfag i grundskolen således at eleverne på et tidligt tidspunkt får deres behov for specialisering dækket.
 • At kunne tilbyde testforløb.
 • At tilbyde 10. klasse som et særligt tilrettelagt forløb for målgruppen der også kan søges af udefra kommende elever med særlige forudsætninger med henblik på afklaring af elevens videre karriereforløb samt personlige udvikling.
 • At udbygge et samarbejde med Syddansk Universitet, erhvervslivet og andre uddannelsesinstitutioner.
 • At etablere et særligt indslusningsforløb for børn der starter på skolen senere i deres skoleforløb.
 • At udvikle og afholde uddannelsesforløb for nye lærere.
 • At udvikle og formidle pædagogik om børn med særlige forudsætninger.

Søg

Login

SponsorReklamer