Forældrearbejde

Når man melder sit barn ind på MENTIQA-Odense, melder man sig derved også til det fællesskab som er en del af eksistensgrundlaget for skolen. Det indebærer at vi som forældre har ansvaret for at skolen er et godt sted at være for vores børn, at de fysiske rammer fungerer og at der er rent. Derfor skal alle forældre deltage aktivt i det praktiske arbejde omkring skolen, hvoraf de primære opgaver skitseres herunder.

Rengøring
Der er ikke ansat rengøringspersonale på skolen, og rengøring af skolen er derfor et fælles forældreansvar. Alle forældrer til elever på skolen får et skema tilsendt pr. e-mail, hvorpå der står, hvilke uger den enkelte familie har rengøringstjansen for sit rengøringssområde. Rengøringsskemaet udfærdiges for ca. 3 måneder ad gangen og udsendes pr. e-mail til alle forældrene.

Arbejdsdage
Skolen har hvert år 2 store arbejdsweekender med vedligeholdelse og hovedrengøring, som ligger ca. i uge 40 og uge 20. Derudover er der gør-skolen-klar-dag, som ligger først eller sidst i sommerferien, hvor alle klasser bliver gennemgået for mangler osv. så det hele kan stå klart til skoleårets begyndelse. Da vi vælger at bruge de til rådighed værende midler så tæt på børnene som muligt i stedet for på håndværkere, er forældrearbejde valgt som den eneste måde det nødvendige vedligehold af skolen gennemføres på. Såfremt man ikke har mulighed for eller ønske om, at deltage i en annonceret arbejdsweekend, vil man derfor blive faktureret for en håndværkertime a 500 kr. i forbindelse med efterfølgende skolepenge opkrævning. Betalingen er pr. gang og pr. familie.

Søg

Login

SponsorReklamer