Forventninger til forældre

Kære forældre

I kan som forældre yde direkte og daglig positiv indflydelse på skolens muligheder for succes med undervisningen. I kan styrke klassemiljøet og dermed alle læreres og børns arbejdsmiljø. Ved at leve op til disse forventninger vil I bane vejen for læring og samvær af højeste kvalitet.

På MENTIQA-Odense forventer vi, at forældrene forstår og har tillid til, at vi bestræber os på at lave den bedste skole for deres børn.

På MENTIQA-Odense forventer vi, at eleven møder til tiden, udhvilet og undervisningsparat. Det vil sige, at barnet har fået udsovet, har haft en rolig morgen, har fået morgenmad og har medbragt madpakke.

På MENTIQA-Odense forventer vi, at barnet er opdraget til at udvise respekt over for såvel børn som voksne, at de kan lytte til andre og at de taler med både lærere og andre elever på en ordentlig måde og i et ordentligt sprog.

På MENTIQA-Odense forventer vi, at forældre, som har valgt MENTIQA Odense samarbejder loyalt med skolen og hinanden, og at de er parate til at vurdere eventuelle konfliktsituationer fra flere sider.

På MENTIQA-Odense forventer vi, at forældrene kigger i skoletasken og føler medansvar for penalhus, kontaktbog og idrætstøj samt tjekker tasken for sedler og støtter indlæringen med blandt andet lektiehjælp.

Også når barnet bliver større må forældrene følge med i barnets skema og hjælpe det med at blive forberedt. Ligeledes forventer vi at blive informeret, hvis omvæltninger i barnets dagligdag har bragt det i ubalance.

På MENTIQA-Odense forventer vi, at forældrene føler medansvar for de større børn vedrørende seksualinformationer, rygning, alkohol og andre rusmidler samt i det hele taget føler ansvar for elevernes adfærd og udvikling i puberteten.

På MENTIQA-Odense forventer vi, at blive respekteret som en arbejdsplads for både elever og lærere, og at skolen har en høj prioritet i barnets tilværelse. Det vil sige:
  • at tandlæge- og lægebesøg i størst muligt omfang placeres udenfor skoletid
  • at ferie holdes i skoleferien
  • at interesser og arbejde planlægges, så skolen ikke forsømmes
  • at fritagelser overvejes grundigt, og at skolen kontaktes herom

På MENTIQA-Odense forventer vi, at forældrene op gennem hele skoleforløbet deltager i forældremøderne og i de fælles arbejdsopgaver.

Hvis der mellem forældremøderne opstår spørgsmål er forældrene altid velkomne til at kontakte skolen.

Søg

Login

SponsorReklamer