Priser

Skolepenge
På finansloven bestemmes at friskoler skal have en vis egendækning, som primært udgøres ved at forældrene betaler en såkaldt undervisningsafgift (skolepenge), der skal være med til at dække udgifterne ved elevernes skolegang. Skolepenge betales 12 måneder om året og udgør pr. måned:

  1. barn (yngste) Søskende
0.-2. klasse 1.295 kr. 647,5 kr.
3.-10. klasse 1.795 kr. 897,5 kr.


Desuden er der mulighed for at blive indmeldt som førskoleelev, som er for elever, der aldersmæssigt først skulle gå i skole det efterfølgende skoleår, men af forskellige årsager meldes tidligere ind i grundskolen. For disse elever betales der skolepenge på kun 100 kr. om måneden i de første 3 måneder, hvorefter de overgår til standardpris for 0.-2. klasse.

Skolepenge forfalder til betaling den 5. i hver måned og kan overføres som en fast månedlig bankoverførsel. Det er muligt at søge om tilskud til betaling af skolepenge fra Fordelingssekretariatet, læs mere her.

SFO
For en plads i SFO betales 600 kr. om måneden i kun 11 måneder om året, da juli måned er betalingsfri. Til sammenligning er prisen for en plads i SFO hos Odense Kommune på 2.044 kr. om måneden. Prisen for SFO forfalder til betaling den 5. i hver måned og kan overføres som en fast månedlig bankoverførsel. Det er muligt at søge om tilskud til betaling af SFO fra Fordelingssekretariatet, læs mere her. Der ydes ikke søskendemoderation i betaling for SFO.

Transport
Det er muligt at modtage tilskud til betaling af transport mellem skole og hjem fra Fordelingssekretariatet, læs mere her. MENTIQA-Odense har ingen skolekortordning.

Skolebøger
Alle nødvendige skolebøger og arbejdshæfter henholdsvis udlånes og gives til eleverne omkostningsfrit. Det forventes dog at eleverne medbringer egne ordbøger i dansk, engelsk og tysk. Forældre hæfter for skolebøger udlånt til deres barn.

Startskolepenge
Ved indmeldelse af en ny elev på 3.-10. klassetrin betales et indskrivningsgebyr (startskolepenge), der skal kompensere for de ekstra udgifter, som måtte være i begyndelsen af den pågældende elevs gang på skolen, til dækning af for eksempel særlige tiltag og hensyn. Startskolepenge udgør 10.000 kr. for første barn (såfremt eleven udmeldes inden for 3 måneder refunderes 5.000 kr.), og 5.000 kr. for hver af eventuelle søskende (refunderes ikke).

Kaution
MENTIQA-Odenses nuværende driftskapital blev etableret ved oprettelsen af et banklån, som der ikke afdrages på før tidligst i 2015. Som sikkerhed for banken kautionerer skolens forældrepar hver for 3,75% af lånet, som maks. må udgøre 400.000 kr. Der kautioneres altså for maks. 15.000 kr. pr. familie. Kautioner tegnes ved indmeldelse af første barn og afvikles når den pågældende familie ikke længere har børn på skolen. Afviklingen foregår automatisk på den ekstraordinære generalforsamling i september efter retningslinjerne som gennemgås her. Bemærk at der ikke er tale om, at det enkelte forældrepar opretter et lån til skolen, men udelukkende stiller en kaution (en slags garanti for dækning) på et eksisterende lån.

Andre bidrag
Hvert forældrepar rengører en fjerdedel af skolen ca. en gang hver tredje måned pr. indmeldt barn. Der er desuden mindst to arbejdsweekender om året, hvor alle kommer og gør hovedrent og renoverer (fx maler) skolen. Deltager man ikke i en arbejdsweekend, betales et håndværkergebyr på 500 kr. pr. familie, som skal dække arbejdsweekendens omkostninger til materialer (fx maling). Arbejdsweekenderne er hvert år ca. i uge 20 og 40, og arbejdsweekender udover dette arrangeres efter/hvis behov og annonceres i god tid.

Priser og betalingsregler bestemmes af forældrebestyrelsen.
Alle indbetalinger skal ske til reg.nr. 8401 kontonr. 0001715368.

Søg

Login

SponsorReklamer

 No deposit keep what u win 12 win online casino more details here projectwalmartfreedom.com . Know http://www.gamblingcasinotips.net via our website.