Rykkerprocedure

Skolepenge og prisen for SFO forfalder til betaling den 5. i hver måned (juli måned er dog betalingsfri for SFO). Fripladstilskud og befordringstilskud trækkes fra i den månedlige betaling efter aftale. Startskolepenge og eventuel erstatning af skolebøger forfalder til betaling efter aftale.

Hvis skolen ikke har modtaget det skyldige beløb 3 dage efter betalingsfristen, sendes en erindring til forældrene.

Hvis skolen stadig ikke har modtaget beløbet 8 dage efter erindringen, sendes 1. rykker, hvori der gives yderligere 10 dage til betaling før et rykkergebyr. Som alternativ tilbydes forældrene et møde for drøftelse af situationen, og der søges ved sådan et møde at få etableret et frivilligt forlig til afvikling af restancerne. Såfremt der indgås et frivilligt forlig vil dette indeholde specielle betingelser for betaling af skolepenge, indtil alle restancer, gebyrer mv. er betalt. Aftalen skal laves indenfor den første måned og forelægge skriftligt med forældrenes underskrift.

Hvis forældrene ikke har taget imod tilbuddet om et forlig og skolen stadig ikke har modtaget beløbet 10 dage efter 1. rykker, sendes 2. rykker, hvori der tilskrives et rykkergebyr på 100 kr. Den indeholder varsel om inkasso samt udmeldelse af barnet, hvis der ikke betales inden 10 dage.

Hvis forældrene stadig ikke har taget imod tilbuddet om et forlig og skolen stadig ikke har modtaget beløbet 10 dage efter 2. rykker, sendes sagen til inkasso hos skolens advokat, med kopi til forældrene, hvor man ligeledes informeres om at barnet er udmeldt fra skolen.

Søg

Login

SponsorReklamer