Procedure for udmeldelse af elever

Hvordan melder jeg mit barn ud af skolen?
Udmeldelser er kun gyldige, hvis de er sendt til skolen skriftligt. Husk at du altid er velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl.

Jeg har sendt en skriftlig udmeldelse af mit barn til skolen. Hvornår ophører mit barn så?
Ophør kan kun ske ved udgangen af en måned og med minimum 1 måneds varsel. Dvs. at eleven fortsætter måneden ud og hele måneden efter. Der betales skolepenge til og med ophør, uanset om barnet møder op på skolen eller ej. Desuden skal alle udlånte bøger afleveres på elevens sidste skoledag. Hvis de ikke bliver afleveret betales erstatning til skolen.

Mit barn er afgangselev og fortsætter derfor ikke på skolen efter udgangen af juni måned. Hvad gør jeg så?
Afgangselever skal også udmeldes, og det gøres på samme måde som ved andre udmeldelser. Dvs. at du skal udmelde dit barn skriftligt til skolen allerede i maj måned. Hvis vi først modtager udmeldelsen i juni måned, skal du derfor også betale skolepenge for juli måned.

Får jeg penge tilbage i forbindelse med udmeldelsen?
Som udgangspunkt ikke. Dog refunderes 5.000 kr. af startskolepenge for et enkelt barn på 10.000 kr. såfremt eleven udmeldes indenfor for 3 måneder efter indmeldelse. Startskolepenge for søskende på 5.000 kr. refunderes ikke. Din konto opgøres 1 måned efter barnet er ophørt.

Hvad så med kautionen på de 15.000 kr.?
Kautioner afvikles når den pågældende familie ikke længere har elever på skolen. Afviklingen foregår automatisk på den ekstraordinære generalforsamling i september efter retningslinjerne som gennemgås her.

Hvis jeg fortryder og gerne vil melde mit barn ind igen, hvad gør jeg så?
Kontakt os; så snakker vi om det. Du skal ikke betale startskolepenge igen, hvis dit barn bliver indmeldt indenfor 12 måneder efter ophør. Eventuel refundering (altid 5.000 kr. uanset modregning) skal dog tilbagebetales. Hvis din kaution er afviklet, skal der tegnes en ny.

Søg

Login

SponsorReklamer