Kendetegn for børn med særlige forudsætninger

Kendetegn på den særlige begavelse kan være at eleverne er:

 • Negative mod skolen
 • Dygtige til at tale, men dårligere til at skrive
 • Keder sig helt klart
 • Rastløse og uopmærksomme
 • Opslugte af deres egen indre verden
 • Krænkende og utålmodige med hensyn til langsommere kammerater
 • Har ofte ældre venner
 • Selvkritiske
 • Dårlige relationer til kammerater og lærere
 • Følelsesmæssigt ustabile
 • Selvretfærdige, set udefra

Desuden kan de

 • Være kreative når de er motiverede
 • Indlære hurtigt
 • Være gode til at løse problemer
 • Stille provokerende spørgsmål
 • Være utålmodige, når de er motiverede
 • Tænke abstrakt
 • Være opfindsomme med hensyn til at finde svar på åbne spørgsmål

Kilde: "Teaching Bright Pupils", Nottingham University School of Education


Andre kendetegn på den særlige begavelse:

 • God hukommelse, bedre end hos jævnaldrende
 • Speciel form for humor. Forstår ofte ordspil og ironi før jævnaldrende. Griner ofte ikke når andre griner, og griner af noget andre børn ikke finder morsomt
 • Ekstremt nysgerrige, hvilket kan føre til at deres spørgsmål opfattes som provokerende
 • Ser løsninger andre ikke ser
 • Stort energiniveau
 • Har større almenviden
 • Større ordforråd og højere grad af grammatik- og syntaksforståelse
 • Ofte interesserede i abstrakte begreber (tid, rum mv.)
 • Er optaget af forståelse for årsag-virkning
 • Stor koncentrationsevne indenfor selvvalgte aktiviteter
 • Er ofte meget dygtige til at samle puslespil og løse labyrintopgaver
 • Ser uendeligt mange muligheder i situationer, og for hvordan ting kan bruges
 • Meget fantasifulde, dagdrømmere
 • Kan være så opslugte af tanker, at man må røre dem fysisk for at opnå kontakt
 • Højtudviklet retfærdighedssans, hvilket kan give problemer i forhold til kammerater
 • Er ofte ekstremt motiverede for aktiviteter inden for deres interesseområde, mens de nægter at deltage i andet
 • Kan have meget svært ved at give slip på en aktivitet, for at gå videre til den næste. Ønsker at udforske til bunds. Afbrydelse kan give anledning til stor frustration
 • Kan bruge tillært viden i nye situationer
 • Har ofte store "huller" i deres viden/evner som følge af intens interesse indenfor få områder
 • Har ofte svært ved at arbejde med "lette" emner, men trives med kompleksitet
 • Ofte vanskeligheder med håndskrift, der kan være ulæselig
 • Ofte veludviklet hånd-øje koordination
 • Følelsesmæssigt meget sensitive, følelser opleves mere intenst
 • Ofte stor talforståelse
 • Kan ofte lide at samle på ting
 • Har ofte mere end én fantasiven, som oftes kan beskrives i detaljer

Kilde: The Gifted Children's Association of British Columbia


En anden sammenfatning af adfærdsmønstre:

 • For det meste velartikulerede, men ikke i stand til at lave en god skriftlig opgave, der ser ordentlig ud
 • Rastløse, uopmærksomme, dagdrømmende
 • Stille og ikke villige til at dele deres kundskaber med andre, lader som om, at de ikke kan
 • Ikke villige til at følge de instrukser, som læreren har givet; vil gøre tingene "på deres egen måde"
 • Generelt ligegyldige med hensyn til skolearbejdet; virker tvære, usamarbejdsvillige eller apatiske
 • Hyperkritiske; sætter hele tiden spørgsmålstegn ved de grunde, der gives
 • Hurtige til at påpege forkerte oplysninger eller logik
 • Ubehageligt ligefremme i deres bedømmelse af situationer, og påpeger forskelle mellem hvad folk siger, og hvad de gør
 • Tilbagetrukne; uvillige til at deltage i gruppearbejder; ser ud til at foretrække deres eget selskab

Kilde: "Helping the Child with Exceptional Ability", Susan Leyden 1985


Kendetegn på den underpræsterende særligt begavede elev:

 • Mange opfattes som dovne af såvel lærere som dem selv
 • Mange er selvretfærdige og fungerer dårligt socialt
 • Generel dårlig studieteknik
 • Mange har svært ved at koncentrere sig
 • De arbejder uden mål

Kilde: "Begavede børn i skolen - duelighedens dilemma?" s.49, Gunilla o. Wahlström 1998


Eksempler på problemer der kan opstå som følge af høj begavelse:

 • Sprog: Taler for meget, taler "hen over hovedet" på jævnaldrende.
 • Stor koncentrationsevne: Nægter at blive afbrudt, stædig, nægter at udføre rutinearbejde.
 • Hurtig opfattelsesevne: Skødesløshed, utålmodighed overfor andre.
 • Kreativ tankegang/innovative: Flygter ind i fantasien, afviser at følge normerne, kan opfattes som forstyrrende.
 • Uafhængige, arbejder helst alene: Ude af stand til at tage imod hjælp fra kammerater, uvilje til at tilpasse sig, stoler kun på sig selv.
 • Kritisk tankegang: Kritisk overfor andre, udpræget perfektionistisk, stiller for store krav til sig selv, hvilket skader selvtilliden.
 • Ønske om at arbejde med komplekse emner: Afviser simple løsninger, opstiller komplicerede regler, dominerende.
 • Alsidige: Virker uorganiserede (rodet værelse, skrivebord, kommer for sent mv.), frustrerede over aldrig at have tid nok.
 • Ekstremt følsomme, medfølelse for andre: Har ofte meget svært ved at bære kritik og af visning fra kammerater.

Kilde: The Gifted Children's Association of British Columbia


Kendetegn/karaktertræk hos børn med
særlige begavelsesmæssige forudsætninger

 • Ekstremt følsomme
 • ”Eyeshy”
 • Tidligt sprogligt udviklede
 • Ingen ”bedste ven”
 • Overudviklet ansvarsfølelse
 • Overudviklet retfærdighedssans
 • Selvretfærdige
 • Logisk/analytisk tankegang
 • Hurtig opfattelsesevne
 • Fantastisk hukommelse
 • Kreativ tankegang
 • Nysgerrige
 • Stor koncentration hvis interesserede
 • Utålmodige, rastløse
 • Flygter ind i fantasiverden
 • Roder
 • Distræte
 • Humoristiske, forstår ironi meget tidligt
 • Selvkritiske
 • Perfektionistiske
 • Lavt selvværd
 • Vil bestemme reglerne
 • Sover ikke så meget som jævnaldrende
 • Særinteresser
 • Samler på ting
 • Hypermobile
 • Behøver forudsigelighed

Skolerelaterede kendetegn

 • Svært ved at skrive
 • Tegninger ikke alderssvarende
 • ”Dimser”
 • Underpræsterer (skjuler evner)
 • Finder nye metoder
 • Dovne
 • Vil vide hvorfor de skal løse opgaven
 • Hurtige til opgaveløsninger
 • Mangler studietekniske færdigheder
 • Nægter at udføre rutinearbejde
 • Arbejder helst og bedst alene
 • Sidder uroligt
 • Virker fraværende
 • Politibetjente
 • Provokerende
 • Meget deltagende i emner, der interesserer dem

Børnehavealderen

 • Tidligt sprogligt udviklede
 • Tænker abstrakt
 • Holder ofte op med at tegne
 • Leger kun med en eller to ad gangen
 • Ændrer konstant reglerne i legen
 • Deltager ikke gerne i fællesskabet
 • Perfektionistiske
 • Føler mange nederlag
 • Samler tit på ting
 • Videbegærlige
 • Nuanceret sprog
 • Vil helst bestemme
 • Indlærer hurtigt
 • Iagttager meget
 • Søger voksenkontakt

0.-3. klassetrin

 • Svært ved at skrive bogstaver
 • Keder sig ofte
 • Virker gammelkloge
 • Detaljeorienterede
 • Analytisk tankegang
 • Nysgerrige
 • Kan være opslugte af egen indre verden
 • Taler uden at blive spurgt
 • Selvkritiske
 • Specialiserer sig i selvvalgte emner
 • Kan ikke finde meningen med at gå i skole
 • Har svært ved leg i grupper
 • Computerspil fylder hverdagen
 • Påtager sig ofte ansvaret for andre
 • Overreagerer tit
 • Deltager ikke i børnefødselsdage
 • Erkender egen anderledeshed
 • Stiller mange interessante spørgsmål

4.-6. klassetrin

 • Diskuterer meget
 • Rastløse, urolige og uopmærksomme
 • Provokerer læreren
 • Klassens "politibetjent"
 • Retter på de andre elever
 • Utålmodige
 • Automatiserer ikke færdigheder
 • Har sjældent jævnaldrende venner
 • Følelsesmæssigt ustabile
 • Selvretfærdige
 • Undgår at beskæftige sig med svære ting
 • Påtager sig rollen som klassens klovn
 • Har dårlige relationer til klassekammerater
 • Negative mod skolen
 • Kreative når de er motiverede

7.-9. klassetrin

 • Dygtige til at argumentere
 • Detaljeorienterede
 • Har identitets- og selvværdsproblemer
 • Enspændere
 • Løser problemer for gruppen
 • Utroligt interesserede i indlæring
 • Klassens "psykolog"
 • Får "venner" via computer/Internettet
 • Tager principielle beslutninger om eget liv
 • Står ved egne holdninger
 • Forsvarer "de svage"
 • Problemløsningsorienterede
 • Stiller provokerende spørgsmål
 • Svarer opfindsomt på åbne spørgsmål
 • Føler sig ensomme
 • Hader gruppearbejde

Kilde: Pernille Buch-Rømer, specialpædagogisk konsulent


Flere eksempler på kendetegn:

 • Er forud for andre børn på samme alder.
 • Har fået et tydeligt sprog meget tidligt.
 • Foretrækker voksne frem for andre børn.
 • Kan virke meget følsom og sensitiv.
 • Er ekstremt nysgerrig.
 • Har vilde, skøre ideer og er åben for dine ideer.
 • Ser detaljer i alt og spørger til dem.
 • Er meget målrettet.
 • Har en begrebsverden forud for sin alder -bekymrer sig for eksempel om krig og død.
 • Klarer sig godt uden at arbejde hårdt for det.
 • Er akademisk orienteret – lærer tal og bogstaver af sig selv og ofte meget tidligt.
 • Diskuterer i detaljer og er omstændelig.
 • Viser stærke holdninger og synspunkter.
 • Er intens – virker opmærksomheds-og kontaktkrævende.
 • Tænker abstrakt – kan udlede essensen af en voksensamtale.
 • Skaber nyt frem for at kopiere.
 • Holder af at lære – vil hele tiden vide mere.
 • Bearbejder information – vil vide ”hvorfor”.
 • Gætter godt – kan ofte intuitivt svare på spørgsmål og løse opgaver.
 • Husker godt – ved for eksempel hvor du lagde nøglerne i går.
 • Trives med kompleksitet og ser sammenhænge.
 • Er ivrigt observerende – målrettet og intens nysgerrig.
 • Er meget selvkritisk – grænsende til det perfektionistiske.
 • Kan have svært med social interaktion med jævnaldrende børn.

Kilde: Ole Kyed, psykolog


Positive/negative kendetegn:

 • Har let ved at læse/Bliver ligeglad, forsømmer detaljer, modtager ikke vejledning
 • Kan ræsonnere abstrakt/Stræber mod lette løsninger
 • Spørger og udvikler kritisk sans/Utålmodig og kritisk over for andre
 • Kan arbejde selvstændigt/Bliver meget elitær
 • Udviklet sans for humor/Sarkastisk grænsende til det grusomme
 • God hukommelse og analyseevne/Bryder sig ikke om rutiner og keder sig let
 • Arbejder målbevidst/Stædig, vil ikke ændre retning
 • Har flere interesser/Interesseret i et enkelt, snævert felt
 • Ivrig, opvakt, energisk/Mister interessen, hvis det ikke går, som han/hun vil
 • Modtagelig og følsom/Skrøbeligt ego, ekstremt følsom over for kritik.

Et barn, der underyder, udviser:

 • Stor forskel på mundtlig og skriftlig kapacitet
 • Stor generel viden
 • Udbredt selvkritik
 • Bange for nederlag
 • Ønske om perfektionisme
 • Fungerer ikke i gruppesammenhæng
 • Dårlige arbejdsvaner
 • Fastlåst tankegang
 • Ingen ambitioner

Kilde: Skolens møde med elever med særlige forudsætninger - et forsknings- og udviklingsprojekt i Lyngby-Taarbæk Kommune 2001-2005


Mere information gives på vores informationsmøder.

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive en e-mail, hvis du har spørgsmål.

Kendetegnene ovenfor kan både være for højtbegavede børn i almindelighed, men også for højtbegavede børn i mistrivsel. Endvidere skal disse kendetegn ikke forstås som en "afkrydsningsliste", men blot som eksempler, da den høje begavelse kan komme til udtryk på mange forskellige måder fra barn til barn.

Søg

Login

SponsorReklamer