Procedure for optagelse af nye elever

MENTIQA-Odense optager kun elever som er i skolens målgruppe. Der kræves ingen form for test af eleven i forbindelse med optagelse på skolen, da det i stedet er op til skolens personale at vurdere om eleven passer ind i målgruppen. I tvivlstilfælde forbeholder skolen sig dog ret til at bede om en test.

Informationsmøde
Deltagelse i et informationsmøde på skolen er en betingelse for nye forældre, som overvejer MENTIQA-Odense til deres barn. På disse informationsmøder man kan lære mere om skolen og dens målgruppe og finde nærmere ud af om MENTIQA-Odense er det rette valg for ens barn.
Flere oplysninger vedr. skolens informationsmøder kan findes her.

Samtale og rundvisning
Derefter kan der aftales en tid for et besøg på skolen. Dette besøg består af en samtale med barn og forældre og en rundvisning på skolen.

Gæsteuge
Hvis skolen, elev og forældre til samtalen er blevet enige om at MENTIQA-Odense kan være det rette valg for alle parter, indstilles eleven herefter til en prøveuge på skolen, så eleven (og evt. forældrene) kan opleve hvordan hverdagen er på skolen. Formålet med gæsteugen er desuden at personalet kan lave en mere grundig vurdering af eleven, herunder om eleven passer ind i målgruppen og hvilke særlige tiltag og hensyn, der skal tages ved eventuel indmeldelse. Man er som forældre velkommen til også at deltage i gæsteugen (typisk den første dag).
Oplysninger om kommende gæsteuger kan findes her.

Afsluttende samtale
Efter eleven har været på gæsteuge kontakter vi forældrene for at evaluere på hele forløbet og evt. melde eleven ind på skolen.

Søg

Login

SponsorReklamer