Mobbepolitik

Hvad er mobning?
Vi skelner mellem mobning og vold – fysisk kontakt – enhver form for skub, slag og spark. Ved vold bliver man send hjem samme dag og op til en uge. Er problemet generelt tages det op i klassens time.

Elevhandleplan overfor mobning

  • Hvis du bliver mobbet skal du:
    • Fortælle det til din klasselærer eller en lærer du har tillid til. Læreren giver besked til klasselæreren.
    • Fortælle det til en voksne derhjemme, der kontakter klasselæreren.
  • Hvis du ser en blive mobbet, skal du:
    • Hente en voksen.
    • På 1. sal skal du henvende dig kontoret.
      På 2. og 3. sal skal henvende dig til gangvagten.

Voksenhandleplan overfor mobning

    • Hurtig indgriben fra klasselæreren.
    • Ved en samtale med mobberen og den mobbede findes årsagen til mobning.
      • aftal opfølgningssamtale en uge efter.
    • Der laves aftaler ift. hvordan de skal omgås hinanden – skoleleder informeres.
      • aftal opfølgningssamtale en uge efter.
    • hvis 2. samtale skal afholdes kontaktes hjemmet – skoleleder inddrages i samtalen.
      • aftal opfølgningssamtale en uge efter.
    • hvis 3. samtale skal afholdes inddrages hjemmet/ene til samtale.
      • aftal opfølgningssamtale en uge efter.
    • Giv løbende information til lærerkollegiet med opfølgning på lærermøder.

 

  • Hvis der stadig ikke sker forbedringer, beslutter klasselæreren og skolelederen den videre handlingsplan med udgangspunkt i nedenstående.
    • En skriftlig aftale udarbejdes med helt klare spilleregler for, hvilke aftaler der er mellem skolen og eleven/hjemmet. Aftalen udarbejdes inden mødet med elev/hjem og skrives under af klasselæreren, eleven og en forælder.
    • Når den skriftlige aftale er udfyldt træder følgende procedure i kraft:
      • Brydes aftalen sendes eleven hjem 2 dage med lektier til hele dagen.
      • Brydes aftalen anden gang stopper samarbejdet mellem hjemmet og skolen.

Søg

Login

SponsorReklamer