Pressemeddelelse 2009-09-27

MENTIQA-Odense er en friskole for elever med særlige forudsætninger. I folkeskolesammenhænge bliver børn med særlige forudsætninger ofte misforståede som adfærdsvanskelige, eller de bliver ikke spottet i tide som underpræsterende. MENTIQA-Odense har fokus på at skabe trivsel for børn med særlige forudsætninger. I mange tilfælde kan man sige at MENTIQA-Odense løfter en byrde i forhold til folkeskolen og diverse specialundervisningstilbud i kommunerne.

MENTIQA-Odense har løbende informeret forældre og medarbejdere om den økonomiske situation for skolen. Bestyrelsen arbejder ihærdigt for 2 mål: det primære, at vi har den rigtige skole til vores børn og sekundært, at vi kan udrede alle skolens økonomiske forpligtelser.

Skolens økonomi er tynget af en relativ stor gæld, idet der skyldes i alt 1,85 mio. kr. til forældre med børn på skolen og et antal forældre, der tidligere har haft børn på skolen.

Skolens finansieringsmodel fra opstarten i efteråret 2006 har været, at man som forældre til et barn på skolen skulle indskyde 25.000 kr. enten kontant eller ved at optage et lån i skolens pengeinstitut. Disse indskud tjener som skolens arbejdskapital sammen med en kassekredit. Ved udmeldelse af et barn er det hensigten, at skolen tilbagebetaler indskuddet til forældrene.

Skolens første år er finansieret uden statstilskud da ansøgningen blev afleveret for sent, ligesom hele balladen omkring skolens indhold mv. sidste forår og sommer har skabt ekstraordinær stor afgang af elever samt ført til afvikling af næsten alle daværende medarbejdere. Dette har betydet væsentlige likviditetsmæssige udfordringer for skolen, og det har været umuligt at udrede alle forpligtelser til tiden. Allerede sidste år bad vi forældrene om hjælpelån for at kunne afvikle forældreindskud og komme videre, og der oplevede vi en god tilslutning.

Der udestår stadig tilbagebetaling til forældre med børn udmeldt i 2008 for i alt 300.000 kr. Tilsvarende skyldes 400.000 kr. til forældre med børn udmeldt omkring sommerferien, primært med baggrund i, at de var færdige med 9. klasse. Resten af skolens gæld til forældre, er til den nuværende forældrekreds med børn på skolen.

Bestyrelsen har gjort en række tiltag, der har skabt balance i skolens løbende drift, så nu udestår en oprydning i tidligere tiders finansieringsmodel. Derfor har bestyrelsen skrevet ud til forældrene og bedt om en kaution for et større beløb end de oprindelige 25.000 kr. for at kunne udrede gammel gæld og fremadrettet forrente og afdrage et samlet lån. Det vil give skolen sikkerhed i relation til den løbende økonomistyring, idet skolens driftskapital på den måde bliver stabil.

Det sidste års tid har skolen været drevet med stram økonomistyring, men med en stor usikkerhed fra dag til dag, idet berettigede krav fra forældre til udmeldte børn også har skullet honoreres i takt med, at de er blevet rejst. Denne situation, mener vi som ansvarlig bestyrelse, ikke er holdbar i længden, og derfor henvender vi os til vores "ejerkreds": forældrene - og beder om den økonomiske opbakning i form af en kaution for en andel af skolens samlede gæld, så vi én gang for alle kan komme af med den gamle gæld.

Bestyrelsen beder i den sammenhæng om arbejdsro de kommende dage i håbet om at kunne komme op med en samlet løsning for skolens fremtid. Skolen leverer et produkt, vi som forældre ikke kan få et andet sted, og derfor kæmper vi så indædt for skolen. Vi har haft et godt skoleår i 2008/2009 og ønsker at videreføre skolen.

MENTIQA-Odense
Bestyrelsen

Søg

Login

SponsorReklamer