Pressemeddelelse 2010-03-26

MENTIQA-Odense ude af betalingsstandsning
MENTIQA-Odense gik i betalingsstandsning den 20. november 2009 med henblik på en gang for alle at få styr på skolens økonomi, der har haltet siden skolen i 2006 blev startet op uden statstilskud i sit første driftsår.

Skolens tilsynsførende sendte hen over jul et forslag om en såkaldt tvangsakkord ud til alle skolens kreditorer, som primært omfatter forældre til tidligere og nuværende elever. Ved gennemførelse af tvangsakkorden vil den enkelte kreditor modtage 45% af sit tilgodehavende i faste afdrag over 5 år.

Forældrene og skolens bank har i høj grad bakket op om forslaget – i alt har hele 72% af skolens kreditorer tilsluttet sig tvangsakkorden, og den 10. marts 2010 kunne skolens tilsynsførende derfor igen gå i skifteretten og anmode om at få stoppet betalingsstandsningen, og sætte planen for tilbagebetaling af skolens resterende gæld i gang.

På skolen er vi selvfølgelig meget lettede over, at vi nu i ret høj grad kan viske tavlen ren, og komme videre, ligesom vi er meget taknemmelige for den store opbakning. MENTIQA-Odense har samtidig ændret sine betingelser for optagelse, så skolen ikke kan komme ud i de samme slags økonomiske problemer fremadrettet.

Vi glæder os over nu at kunne bruge al vores energi på skoledrift snarere end at skulle tale økonomi hele tiden.

Søg

Login

SponsorReklamer