Test og prøver


De nationale test
Vi har på skolen valgt, at vores elever deltager i de nationale test, som er obligatoriske i folkeskolen.

Folkeskolens 9.-klasseprøver (FP9)
Elever, som dimitterer 9. klasse på MENTIQA-Odense, skal deltage i FP9 og fritages ikke for at aflægge prøve bestemte fag. Eleverne forberedes til prøverne således:

 • Til undervisningen i prøveforberedende fag anvendes Fælles Mål.
 • Terminsprøver og standpunktskarakterer hvert halve år fra 8. klasse.
 • Ved bedømmelse anvendes 7-trinsskalaen.

10.-klasseprøver (FP10)
Elever, som dimitterer 10. klasse på MENTIQA-Odense, kan deltage i FP10 og forberedes på samme vis hertil.

Prøvekarakterer
Skolens prøvekarakterer kan ses her på siden eller på Undervisningsministeriets hjemmeside her.

Afsluttende karakterer for 9. klasse på MENTIQA-Odense i skoleåret

 • 2013/2014
  Gennemsnit MENTIQA-Odense: 8,6
  Landsgennemsnit: 6,7
 • 2012/2013
  Gennemsnit MENTIQA-Odense: 8,1
  Landsgennemsnit: 6,7
 • 2011/2012*
 • 2010/2011
  Gennemsnit MENTIQA-Odense: 8,6
  Landsgennemsnit: 6,4
 • 2009/2010
  Gennemsnit MENTIQA-Odense: 8,1
  Landsgennemsnit: 6,4
 • 2008/2009
  Gennemsnit MENTIQA-Odense: 7,4
  Landsgennemsnit: 6,1

Afsluttende karakterer for 10. klasse på MENTIQA-Odense i skoleåret

 • 2013/2014*
 • 2012/2013*
 • 2011/2012*
 • 2010/2011
 • 2009/2010*

*Ikke offentliggjort pga. diskretionshensyn ved mindre end 5 elever.

Søg

Login

SponsorReklamer