Undervisningsdifferentiering

Begrebet undervisningsdifferentiering og dets indhold skal forstås og begrundes i relation til det værdigrundlag og den undervisningspraksis (pædagogik), som der i øjeblikket er under udvikling i den danske folkeskole. Den differentierede undervisningsform, der positivt udfordrer og stiller krav til det enkelte barn, skal gøre op med de danske undervisningstraditioner og det værdigrundlag, som indtil nu har udelukket en stor del af de særligt begavede børn fra i skolen at sigte mod det, som de kan nå.

Undervisningsdifferentiering er et princip for planlægningen og gennemførselen af undervisningen, hvor det fælles og det individuelle skal støtte og styrke hinanden, således at den enkelte elev får optimale udviklings- og læringsmuligheder inden for fællesskabets rammer. I undervisningsdifferentieringen tages der hensyn til elevers forskellige forudsætninger, potentiale og motiver med henblik på at nå såvel de almene som de specielle mål.

Potentialet er vigtigere end forudsætningerne
I definitionen på undervisningsdifferentiering skelner vi mellem forudsætninger og potentialer. Forudsætninger er selvstændige kompetencer i form af viden, kunnen, og handleevne. Det en elev kan lige nu uden støtte. Potentiale er, hvad eleven kan lære, når der ydes støtte fra læreren eller fra andre elever i sociale relationer præget af dialog og samarbejde. Pædagogisk set er potentialet derfor langt vigtigere end forudsætningerne, da det reelt viser noget om elevens muligheder for at udvikle sig i et undervisnings- eller uddannelsesforløb.

Opnåelse af almene og specielle mål
Man må skelne mellem almene og specielle mål. De almene (fælles) mål svarer til lovkrav, delmål, slutmål og andre udarbejdede mål for undervisningen. De specielle mål er mål, der afgøres af læreren og eleverne selv. De specielle mål omfatter både de personlige mål og funktionsmålene. De personlige mål udgør den overordnede målsætning og involverer elevens hele person i indlæringsmetoderne. I modsætning dertil er funktionsmålene, der kan betegnes som mere underordnede færdigheder, som eleven ofte har tilegnet sig ved udenadslære (eksempelvis paratviden).

Søg

Login

SponsorReklamer