Forældrenes oplevelser

For os er Mentiqa det eneste....

For os er Mentiqa det eneste rigtige skolevalg for vores søn. 
Vi har kigget på privatskoler for at se om han kunne blive bedre fagligt udfordret der. 
Der er dog ingen privat skoler der kan tilbyde differentieret undervisning. 
Vi har en dreng der er meget hurtig til at lære, men han trives ikke med mange lektier. Han trives heller ikke med at lave den samme type opgave mange gange, hvilket vi oplever kunne være løsningen i folkeskolen for et barn der var hurtigere færdig end de andre. Han trives med konstante nye udfordringer, han bliver hurtigt rastløs og urolig hvis han bliver understimuleret. Den eneste skole der har kunnet give ham de rette betingelser for indlæring er Mentiqa. Før gik hans indlæringskurve nedad trods at han var blevet rykket en klasse op. Før kedede han sig i skolen, og vi var bekymrede for om han overhovedet ville vælge en videregående uddannelse med de dårlige erfaringer han havde fra folkeskolen. Nu er han hver dag glad for at komme afsted i skole. Meget af hans tid gik før med at afkode sociale spilleregler og med konflikter med andre børn. På Mentiqa kan han rummes som den han er, og lærerne forstår at hvis han er urolig så er det fordi han er understimuleret. 

Vi kunne ikke forestille os en bedre skole for vores barn.

Begejstring for at gå i skole...

Vi har børn i begge ender af grundskole-livet på Mentiqa.

I de ældste klasser oplever vi et barn med en overordentlig stor begejstring for at gå i skole. Hvad mødet med ligesindede jævnaldrende gør ved et ungt menneske, der er igang med sin identitetsdannelse, kan ikke betones kraftigt nok. Noget af det sidste vi hørte på vores drengs forhenværende skole var en voldsom bekymret lærer der udtrykte, at "Han er en dreng, der er meget svær at nå. Jeg håber, at nogen en dag finder nøglen." Nøglen fandtes på Mentiqa!!!

I skolens yngste klasse oplever vi, at begge de børn vi har gående der, trives og er glade for at gå i skole. Vi oplever ikke den samme undrende tilgang som vores tidligere børn udviste i mødes med skoleverden, spændt ud mellem skuffelse på den ene side og ensomhedsfølelser og nederlag på den anden side. Disse to elever har ikke prøvet andet end Mentiqa, og de elsker at gå i skole. (Trods den lange rejse frem og tilbage).

En forvandling...

Vores barn har gennemgået en forvandling! Han er - fra at være et meget trist og dårligt fungerende barn i Folkeskolen, hvor han på grund af sine særlige behov og evner var blevet en outsider og et mobbeobjekt - blevet til en rigtig glad og velfungerende elev på Mentiqa, et barn som nyder at komme i skole hver dag - trods mere end to timers daglig transport.

Folkeskolen foreslog udredning på psykiatrisk afdeling - Mentiqa klarede det med sin undervisning tilpasset denne type børns særlige behov og evner. Samtidig har samværet med børn med tilsvarende adfærd, behov og evner haft en uvurderlig betydning.

Jeg tør slet ikke tænke på, hvordan en fortsat skolegang i Folkeskolen ville have påvirket vores barn i negativ retning...

Jeg oplever at det...

Jeg oplever at det er en kæmpe gevinst, at vores dreng IKKE behøver være ligesom alle andre. Han er OK som han er (selvom han indimellem er svær at være forældre til, og andre gange føler sig vildt uretfærdigt behandlet af ALLE på hele skolen).

Vi har fået en dreng, som af os og familie og venner opleves i udvikling, agerer åbent socialt (omend på sin egen måde), og nu har lyst til at kontakte og komme i kontakt med andre børn og voksne.

Dette er i skærende kontrast til det vi oplevede i folkeskolen, hvor han blev mere og mere isoleret, fordi han ikke kunne være som de andre børn.

Missionen er lykkedes...

Årsagen til at vi valgte at skifte til Mentiqa for ca. 3 år siden var primært muligheden for at møde andre ligesindede børn både i forhold til interesser, men også fordi man som barn får mulighed for diskutere emner med andre børn og man kan diskutere emner  i undervisningen på et højere niveau.

Vi kan sige, at missionen er lykkedes, da vi helt klart har fået et styrket barn i de næsten 3 år han har gået på skolen.

Dernæst er holdstørrelserne i kombination med den aldersintegrerede undervisning et klart plus. Man får mulighed for at blive god til et fag på det niveau, man nu er på.

Man dyrker og værdsætter det børnene er gode til.

Det er også et plus, at der arbejdes meget med projekter, der skal fremlægges for klassen og der anvendes computer i undervisningen.

Vores barn møder ligesindede...

Jeg oplever at vores barn møder ligesindede børn. Han var ikke i trivsel i de 2 skoletilbud han var i, før han kom på Mentiqa. Det, at han bliver mødt af andre børn med samme udfordring/forudsætning som han selv og det at han kan spejle sig i disse børn, betyder at han for første gang i sit skoleliv fik oplevelsen af at være ok og være "normal". Der er i den almindelige skoleverden (både friskoler og folkeskoler) ikke opmærksomhed omkring de udfordringer Mentiqabørn står overfor. Den almindelige holdning til disse børn er at med så høje begavelser så kan de da bare tage sig sammen...

Når man vælger at flytte sit barn til anden skole - ligger der mange overvejelser bag denne beslutning. Forældre ønsker det bedste for deres barn og dermed flytter man ikke barnet med mindre der er gode grunde til det. Vi oplever at vores barn er i en "forsigtig" trivsel med meget store udsving - MEN i trivsel....

Søg

Login